Đăng Ký Ghi Danh Online
Trung Tâm Luyện Thi IELTS
Khóa Học IELTS Đảm Bảo
Tiếng Anh Giao Tiếp
Trung Tâm Luyện Thi TOEIC
  • Chương Trình Học

Tiếng Anh Thương Mại
Tiếng Anh Thương Mại
2015-11-02 10:39:34458
CHƯƠNG TRÌNH HỌC GENIUS ENGLISH
CHƯƠNG TRÌNH HỌC GENIUS ENGLISH
2015-10-29 13:54:01346
Tất cả các khóa học Ang ngữ của trường được chia làm 2 làm hai loại: A (6 lớp); B (8 lớp), bao gồm các lớp học 1:1 với giáo viên Philipino và lớp học nhóm với giáo viên bản ngữ (Anh, Mỹ, Úc). Thời gian cho mỗi tiết học là 50 phút.